Nagrody "Employer Branding Stars" przyznane! Nowoczesna Firma była patronem medialnym (18.06.2012), manager.money.pl

13 czerwca 2012 w Warszawie odbyła się konferencja HRcamp „Rekrutacyjne Rewolucje”, podczas której zostały przyznane pierwsze w Polsce nagrody Employer Branding Stars. Organizatorem konkursu jest HRstandard.pl - największy portal HR w Polsce, natomiast patronat merytoryczny sprawuje Employer Branding Institute. Patronat medialny nad konkursem objęli: Money.pl, PRoto.pl, Marketing przy kawie, Marketingowiec.pl, MARKETER+, Nowoczesna Firma oraz GoldenLine.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy na terenie Polski w ostatnim roku. Misją konkursu jest kształtowanie standardów działań budujących pozytywny wizerunek pracodawców poprzez nagradzanie najlepszych działań w tym zakresie.

Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród pracodawców. Udział w konkursie wzięło 20 firm, które zgłosiły łącznie 45 prac w ramach 6 kategorii. Prace zostały ocenione przez zespół ekspertów z Polski i zagranicy, specjalizujących się w zagadnieniach budowania wizerunku pracodawcy, marketingu, rekrutacji oraz HR. Ocena każdej z prac konkursowych uwzględniała trzy kryteria: strategię, realizację oraz efekty. W każdej z kategorii została przyznana nagroda oraz wyróżnienie. Ponadto, jedna z kampanii została nagrodzona wyróżnieniem specjalnym.

Więcej>>>