Niekompetentni przywódcy (08.11.2012), kariera.pb.pl

Dlaczego na szczytach firm pojawiają się niewłaściwi ludzie?

Jeden z powodów to to, że kompetencje menedżera nie odpowiadają zmieniającym się czasom i otoczeniu gospodarczemu. Firmy poświęcają wiele czasu, by umieścić na szczycie odpowiednią osobę, ale nie monitorują tego, jakie ma ona kompetencje w stosunku do potrzeb firmy.

Jeden z powodów to to, że kompetencje menedżera nie odpowiadają zmieniającym się czasom i otoczeniu gospodarczemu. Firmy poświęcają wiele czasu, by umieścić na szczycie odpowiednią osobę, ale nie monitorują tego, jakie ma ona kompetencje w stosunku do potrzeb firmy. Drugi powód: firmy awansują ludzi niedopasowanych do nowej roli, np. awansują na menedżera sprzedaży najlepszego sprzedawcę, zabierając mu jednocześnie radość jego pracy. Po trzecie: awansują tych, którzy nie popełniają błędów i mieszczą się w wąskiej definicji przywództwa. W ten sposób na szczyt trafiają przeciętni ludzie, którzy nie mają osobowości przywódcy ani ducha przedsiębiorczości. Wreszcie po czwarte: źle planuje się sukcesje i zarządzanie talentami, stosuje mechaniczną, uproszczoną identyfikację i rozwój talentów, które mogą być łatwo manipulowane przez socjopatów skoncentrowanych na własnych celach, a nie celach i potrzebach firmy.

Jak rozpoznać niekompetentnych menedżerów? Po pierwsze: ich umiejętności nie odpowiadają zajmowanemu stanowisku. Po drugie: w najbliższym otoczeniu nie mają talentów. Nie prowadzą też otwartej i konstruktywnej dyskusji. Cechuje ich nadmierna pycha i arogancja. Podejmują za mało lub zbyt dużo trudnych decyzji. Nie mają długoterminowej wizji, która inspiruje ludzi. Wprowadzają klimat strachu.

Trzeba się baczniej wsłuchiwać i polegać na informacji zwrotnej od bezpośrednich podwładnych. Słabi przywódcy mają skłonność do koncentrowania się na działaniach swojej drużyny, nie patrząc na pracę innych działów. Zalecam „audyt spuścizny”, czyli przegląd po trzech miesiącach od zaprzestania pełnienia funkcji, aby ocenić, co pracownik po sobie zostawił po przeniesieniu na nowe stanowisko. Socjopaci są bardzo dobrzy w ukrywaniu niskiej wydajności, przenosząc winę na podwładnych. Trzeba być tego świadomym i czujnym.

Trzeba walczyć w firmach z podejściem sprzyjającym konformizmowi i szufladkowaniu zamiast oryginalności i dojrzałości psychologicznej. Pamiętając, że najlepszy obecnie lider prawdopodobnie nie będzie najlepszym liderem w przyszłości. Oznacza to też sprzeciwienie się kierownictwu, które chce wyznaczyć na następców własne klony.

PROF. DAVID CLUTTERBUCK,

Uniwersytet Sheffield Hallam i Oxford Brookes

David Clutterbuck

Autor i współautor 55 książek z zakresu zarządzania. Autorytet w coachingu, mentoringu i rozwoju kadry menedżerskiej. Jego najnowsze badania „The Talent Wave” to nowe spojrzenie na planowanie sukcesji i zarządzanie talentami. Na XVI Międzynarodowym Kongresie Kadry wygłosi prelekcję pt. „Czemu mimo doskonałych planów sukcesji, firmami nadal zarządzają niekompetentni menedżerowie?”. Kongres odbędzie się 12-14 listopada w hotelu Marriott w Warszawie. Organizatorem jest Nowoczesna Firma. „Puls Biznesu” jest patronem medialnym Kongresu.

Więcej>>>