Wywiad z Robertem Jasińskim, prelegentem XVI Kongresu Kadry&Expo (13.11.2012), TVN CNBC

Rozmowa z Robertem Jasińskim na temat sposobów motywacji pracowników do ciężkiej pracy w czasach spowolnienia w TVN CNBC.