Nowoczesna Firma S.A. jako członek Digital Knowledge Cluster

Digital Knowledge Cluster to nastawiona na rozwój sieć współpracy, która skupia podmioty otwarte na innowacje i działające w obszarze edukacji, biznesu oraz nowoczesnych technologii informacyjnych (ICT).

Klaster powstał w październiku 2007 roku, jako EduKlaster – Nowe Media w Edukacji. Od momentu powstania działania EduKlastra nastawione były przede wszystkim na wspólną realizację projektów badawczych, szkoleniowych i transferu technologii. W marcu 2014 roku nazwa sieci została zmieniona na Digital Knowledge Cluster, co lepiej odzwierciedla koncentrację członków klastra na uczeniu osób dorosłych, współpracy z biznesem i tworzeniu treści cyfrowych.

Obecnie Członkami Digital Knowledge Cluster są wiodące firmy, instytucje i ośrodki badawcze o ustalonej pozycji na rynku, nastawione na kreowanie i wykorzystywanie innowacyjnych rozwiązań w swojej działalności.

Digital Knowledge Cluster koordynowany jest przez Fundację Obserwatorium Zarządzania, która dba o rozwój i integrację partnerów w ramach istniejącego powiazania.

Jednym z członków Digital Knowledge Cluster jest Nowoczesna Firma S.A., zaangażowana w zakresie wsparcia merytorycznego i technologicznego w rozwój produktów i usług współtworzonych przez partnerów sieci współpracy.

W dniu 3 kwietnia 2012 w Warszawie odbyło się spotkanie założycielskie Związku Pracodawców "KLASTRY POLSKIE". Tym samym Fundacja Obserwatorium Zarządzania, jako Koordynator Digital Knowledge Cluster, stała się jednym z 29 członków założycieli Związku „Klastry Polskie”.

Zapraszamy na stroną internetową Digital Knowledge Cluster w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami oraz możliwością przystąpienia do sieci współpracy.