Kongres Sprzedaż - III edycja : Innowacje - Zespół - Jakość

11-13 kwietnia 2011 | Hotel Sheraton | Warszawa

To innowacyjne, dwudniowe wydarzenie w całości poświęcone zagadnieniu sprzedaży usług oraz najważniejszym kwestiom towarzyszącym codziennej pracy Dyrektora, Kierownika Działu Sprzedaży i Key Account Managera, takim jak rozwój własny, promocja, zarządzanie relacjami z Klientem. W programie merytorycznym Kongresu znajdują się starannie dobrane wystąpienia praktyków reprezentujących liderów rynku oraz najwyższej klasy ekspertów – autorytetów w dziedzinie skutecznych metod sprzedaży i zarządzania procesami sprzedażowymi w firmach oferujących usługi, jak również prezentacja najciekawszych rozwiązań technologicznych wspierających pracę Szefa Sprzedaży i Key Account Managera.

Tematyka pierwszego dnia Kongresu skupia się na kluczowych zagadnieniach związanych z wyzwaniami liderów działów sprzedaży, takimi jak: dbałość o wysoką efektywność działu sprzedaży, budowanie kompetencji przywódczych, wdrażanie efektywnych strategii sprzedażowych. Program  drugiego dnia wydarzenia koncentruje się na kwestiach najistotniejszych dla każdego Key Account Managera: budowaniu trwałych relacji z klientami, rozwijaniu umiejętności osobistych niezbędnych w pracy handlowca czy też wzmacnianie wiedzy o klientach. Ponadto, Kongresowi towarzyszą trzy praktyczne warsztaty odbywające się trzeciego dnia, ukierunkowane na przekazanie umiejętności praktycznych uczestników.

Kongres Sprzedaż to odbywające się już po raz drugi istotne wydarzenie, dzięki któremu mogą spotkać się reprezentanci firm działających we wspólnym sektorze usług. Jest to doskonała okazja do wymiany poglądów, doświadczeń w obszarze sprzedaży, a także podkreślenia stale rosnącej roli działu sprzedaży oraz nawiązania ciekawych relacji biznesowych.

Uczestnicy Kongresu Sprzedaż poznają także Laureatów kolejnej edycji Programu Certyfikacyjnego Firma Przyjazna Klientowi. Gala odbędzie się w trakcie Kongresu z udziałem przedstawicieli Kapituły Programu, Partnerów Programu oraz zaproszonych mediów. W ciągu ośmiu lat istnienia Programu uczestniczyło w nim ponad 800 firm, a blisko 250 zostało jego Laureatem. Firmom i instytucjom, które uzyskały najwyższe oceny w zakresie obsługi klienta, przyznawane jest Godło Firma Przyjazna Klientowi na kolejne 12 miesięcy od momentu jego otrzymania oraz szeroki pakiet wsparcia edukacyjno - marketingowego.