Siła Telemarketingu - VII edycja : Badanie - Raport - Konferencja

26-27 września 2011 | Polonia Palace | Warszawa

Branżowe spotkanie profesjonalistów związanych z obszarem  contact center, miejsce pokazania najlepszych praktyk, prezentacja aktualnych wyników badań i najświeższych trendów na rynku contact center. Celem projektu jest analiza wpływu aktualnych zmian gospodarczych na branżę contact center, lokalizowanie kluczowych wyzwań stojących przed branżą oraz wymiana doświadczeń pomiędzy ekspertami i praktykami rynku.

Projekt ma na celu monitorowanie najnowszych trendów związanych z telemarketingiem i dostarczenie aktualnych informacji dotyczących rynku poprzez przeprowadzenie badań odbiorców i dostawców usług telemarketingowych. Projekt Siła Telemarketingu ma również na celu pokazanie praktycznych aspektów biznesowego podejścia dodziałań marketingowych, sprzedażowych i obsługi klienta przeprowadzanych z wykorzystaniem call/contact center w przedsiębiorstwach w Polsce. Konferencję licznie odwiedzają przedstawiciele wielu branż, między innymi: bankowości, branży ubezpieczeniowej, detalicznej, medialnej, wydawniczej, energetycznej, telekomunikacyjnej, telemarketingowej. Uczestnicy konferencji mają okazję zapoznać się z trendami na rynku contact center w Polsce i na świecie, prezentowanymi przez polskich i międzynarodowych ekspertów i praktyków firm wykorzystujących telemarketing w swoich codziennych działaniach. Swoje umiejętności uczestnicy projektu doskonalą podczas praktycznych warsztatów oraz które odbywają się w drugim dniu projektu i przygotowywane są przez praktyków i ekspertów branży.