Jak dołączyć do naszego Zespołu?

Przy wyborze nowych kandydatów na wolne wakaty, kierujemy się starannością i jasną komunikacją. Pierwszym etapem jest zebranie nadesłanych CV i ich dokładna selekcja. Zwracamy uwagę nie tylko na dotychczasowe doświadczenie kandydata, ale także na zdobyte przez niego umiejętności oraz zainteresowania.

I etap rekrutacji
Po wybraniu kandydatów, przełożony przeprowadza wstępną rozmowę telefoniczną i ustala spotkanie. Podczas rekrutacji weryfikuje zdolności osoby w kontekście autoprezentacji – doboru językowego oraz sposobu zachowania. Kandydat proszony jest o rozwiązanie dwóch zadań – jednego na spotkaniu, drugiego do opracowania i przesłania drogą elektroniczną. Dodatkowo przełożony wyjaśnia strukturę firmy i omawia obowiązki związane z pełnioną funkcją.

II etap rekrutacji
W przypadku akceptacji drugiego zadania, kandydat zapraszany jest na kolejne spotkanie, celem jego szczegółowej prezentacji i opracowania w obecności przełożonego i decydenta. Umożliwia to podjęcie ostatecznej decyzji o zatrudnieniu. W kolejnym etapie omawiane są wszelkie kwestie dotyczące zatrudnienia, wizji rozwoju ścieżki zawodowej pracownika i jego aspiracji do podejmowania nowych wyzwań.

Nowoczesna Firma każdemu ze swoich pracowników umożliwia odnalezienie właściwego miejsca pracy w strukturze firmy. Planowanie kariery polega na określeniu dziedzin, które interesują i odpowiadają predyspozycjom pracownika. Dlatego polityka firmy promuję zasadę kształtowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla konkretnych stanowisk w ramach awansu wewnętrznego.