LeadGenerator

Leadgenerator - usługa polegająca na dostarczaniu biznesowych danych o osobach  z obszaru Państwa grupy docelowej, które wyraziły wstępne zainteresowanie produktem z danego sektora, a więc potencjalnych klientów. W związku z tym, że osoby, same pozostawiają sowje dane kontaktowe, zachęcone do tego odpowiednimi narzędziami, działania te zaliczane są do dziedziny premission marketing (marketingu za przyzwoleniem), który charakteryzuje się bardzo wysoką konwersją sprzedażową. Model rozliczeniowy oparty jest o Pay Per Lead, opłata naliczana jest jedynie za każdy przekazany lead biznesowy, wysokość tej opłaty uzależniona jest od skali i specyfiki projektu.

Więcej informacji na www.leadgenerator.pl

Błażej Pianowski
menedżer działu portalu i usług marketingowych
blazej.pianowski@nf.pl

Korzyści:

  • płatność za efekt, a nie za działania marketingowe
  • wyłonienie grupy osób zainteresowanych produktem
  • intensyfikacja sprzedaży produktów/usług
  • pozyskanie nowych potencjalnych klientów
  • efektywne wykorzystanie zasobów działu sprzedaży
  • dywersyfikacja kanałów marketingowych
  • utrwalenie wizerunku firmy