Charakterystyka rynku

Rynek reklamy internetowej rozwija się bardzo dynamicznie. Na rok 2010 szacowany jest w wysokości 1,5 mld złotych, a wzrost to ok. 20% rocznie. (IAB AdEx). Największy wzrost wydatków względem pierwszego półrocza 2009 zanotowała reklama typu SEM (30%) oraz ogłoszenia (22%). To stały światowy trend rynkowy, gdzie odchodzi się od reklamy typu display do reklamy wyszukiwarkowej i kontekstowej.

Portal nf.pl jest głównym produktem NF i jego wyniki w kategorii biznes, prawo, finanse plasują go na 12 miejscu w Polsce (Megapanel PBI/Gemius, sierpień 2010) zasięgiem na poziomie 3,50% i liczbą odsłon 5 652 092. Odpowiednio liderzy rynku – sekcje biznes czołowych Portali tj. Onet czy WP mają te wartości 5- 8 krotnie większe. Warte podkreślenia jest to, ze Nowoczesna Firma to czołowy serwis specjalistyczny, nie wywodzący się z większej grupy medialnej.

NF jako dostawca usług promocyjnych dla firm z sektora usług profesjonalnych, oferuje pełne spektrum działań w zakresie marketingu, product placementu i wsparcia sprzedaży w oparciu o szerokie portfolio produktów reklamy on-line, reklamy w wydawnictwach, sponsoringów eventów, usług multimedialnych itp. NF jest liderem rynku w zakresie współpracy i obsługi usług branży HR i dla firm działających na tym rynku jest znaczącym partnerem. Wartość sprzedaży na tym rynku to 75%, czyli ok. 5,5 mln złotych.

Z NF współpracuje obecnie z grupa ok. 5000 firm z 10 branż B2B, z czego wedle efektu Pareto ok. 20% z nich dokonuje zakupów. Liczba podmiotów związanych z NF stale rośnie, poprzez obsługę przez NF kolejnych branży. Niektóre z nich tj. szkolenia, hotele, szkoły językowe, firmy softwarowe są obecnie w 80% rozpoznane i prowadzona jest kompleksowa współpraca. Co kwartał uruchamiana jest kolejna branża, jednak pracochłonność bezpośredniego kontaktu i pracy konsultantów powoduje, że proces jest bardzo wydłużony. Konieczność ręcznej aktualizacji danych, nawet w technologii Web 2.0 zajmuje zasoby, graniczna skalowalność i jest jednym z głównych czynników kosztów. W ramach analizy rynku zidentyfikowaliśmy 300 głównych branż B2B oraz 2000 branż B2C – wdrożenie nowego silnika wyszukiwarkowego, pozwalającego na bezobsługową autoaktualizacje baz danych pozwoli na automatyzacje procesów, szerszy target branżowy i rozwój portalu, liczby użytkowników oraz wartość sprzedaży.

Ponadto Nowoczesna firma, jako medium wiedzy dla biznesu jest quasi dostawcą usług edukacyjnych B2B (swoich lub zleconych do sprzedaży w modelu jako e-commerce) gdzie sprzedaje klientom końcowym – reprezentantom dużych i średnich firm możliwość udziału w konferencjach, szkoleniach, korzystania z innowacyjnych rozwiązań softwarowych. Stanowi to ok. 25% wartości sprzedaży.