Czym jest Nowoczesna Firma?

Nowoczesna Firma - medium wiedzy dla biznesu upowszechnia wiedzę na temat nowoczesnych metod zarządzania. Inspiruje menedżerów do rozwoju swoich fi rm i profesjonalizacji działań poprzez dostarczanie im informacji o najnowszych trendach, produktach i praktykach zarządzania. Prowadzi to wielokanałowo poprzez portal www.nf.pl, multimedialną telewizje kadry.tv, wydawnictwa drukowane, organizację Kongresów i seminariów w całej Polsce.

Nowoczesna Firma to medium promocji i sprzedaży usług wspierających prowadzenie biznesu, gdzie aktywni dostawcy b2b edukując rynek, budują swoją pozycję i sprzedają usługi a nowocześni menedżerowie szukając rozwiązań są inspirowani do zakupu.

  • aktywne medium sprzedaży – miejsce zakupu produktów rozwijających fi rmy
  • aktywni menedżerowie – zainteresowani zakupem nowoczesnych rozwiązań dla fi rm
  • aktywni dostawcy b2b – fi rmy, które edukując rynek, budują swoją pozycję i sprzedają usługi