Historia spółki

Emitent został zarejestrowany w dniu 7 grudnia 2010 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000229689, w wyniku przekształcenia Nowoczesna Firma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Nowoczesna Firma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powstała na podstawie umowy spółki z dnia 18 lutego 2005 roku.  Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 marca 2005 roku pod numerem KRS 0000229689.

Istotne zdarzenia w historii Nowoczesna Firma Sp. z o.o.:

L.p. Data Opis zdarzenia
1 20 marca 2005 Uruchomienie pierwszej wersji portalu nf.pl, przekroczenie 100 000 użytkowników w miesiącu w pierwszym miesiącu
2 marzec 2005 Podpisanie umowy strategicznej z domem mediowymArbomedia, trwającej do dziś
3 10 maj 2005 Organizacja pierwszego Kongresu Kadry
4 luty 2006 Publikacja pierwszego wydawnictwa Kompendium "Szkolenia w Polsce"
5 kwiecień 2006 Rozpoczęcie wysyłek newslettera dziennik.nf.pl
6 wrzesień 2006 Powstanie serwisu kadry.tv
7 17 stycznia 2007 Pierwsza duża umowa o podwykonawstwo w zakresie świadczenia usług leadgenerator na organizację szkoleń zawarta z OveArup Partners International Limited
8 Styczeń 2007 Objęcie stanowiska Wiceprezesa Zarządu przez Pana Władysława Farafonowa
9 2 luty 2008 Objęcie funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Ireneusza Tomczaka
10 20 marzec 2008 Powstaje agregator oferta pracy z rynku - serwis praca.nf.pl
11 11 czerwca 2008 Podniesienie kapitału zakładowego do kwoty 1 000 000 złotych poprzez emisję 1 940 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych. Po 855 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych objęli Panowie Władysław Farafonow oraz Ireneusz Tomczak oraz 155 o wartości nominalnej 500 złotych objęła Pani Dorota Mrówka.
12 29 lipca 2008 Podniesienie kapitału zakładowego do kwoty 1 020 000 złotych poprzez emisję 40 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych, które objął Pan Paweł Sobstyl w ramach programu menadżerskiego.
13 sierpień 2008 wdrożenie systemu do zarządzania firmą Fastmanager.pl
14 10 września 2009 Wygranie przetargu na realizacje zadań dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zapewnienie rekrutacji i techniczno-organizacyjnej obsługi spotkań, szkoleń i konferencji KSU (krajowego Systemu Usług) dla max 1 200 uczestników w kwocie 1 996 000 zł
15 1 czerwca 2009 Zmiana siedziby na nowoczesne centrum biurowe Knowledge Village, zarządzane w całości przez Nowoczesną Firmę
16 październik 2009 Jubileuszowy Kongres Kadry – X edycja
17 styczeń 2010 Aneksowanie długofalowej umowy z domem mediowymArbomedia: powiązanie opłat gwarancyjnych z oglądalnością
18 9 luty 2010 Objęcie stanowiska Prezesa Zarządu przez Pana Władysława Farafonowa
19 kwiecień 2010 Pierwsze badania realizowane aplikacją uxeria.com
20 maj 2010 Po raz pierwszy ponad 1 000 000 użytkowników (cookies) portalu w jednym miesiącu
21 maj 2010 Wygranie przetargu w konsorcjum z Ecorys na realizacje zadania dla CRLZ na kwotę 7 685 548 zł brutto (udział NF na poziomie 25%)
22 9 sierpnia 2010 Podniesienie kapitału zakładowego do kwoty 1 110 000 złotych poprzez emisję 180 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych, które objęli: Pani Monika Nowacka-Sahin, Pan Paweł Sobstyl i Pan Krzysztof Zieliński w ramach programu menadżerskiego.
23 1 września 2010 Podjęcie uchwały ws. przekształcenia w spółkę akcyjną
24 październik 2010 Decyzja o pozytywnej decyzji w sprawie 2 projektów finansowanych z programu Leonardo da Vinci - Transfer of Innovation (budżet każdegook. 200 000 Euro, udział NF w zakresie 20%): - Web Quest for Human Resources Management - collaborative blended learning methodology for VET. - Knowledge Pills Methodology - efficient learning and knowledge sharing for SMEs.