Korzyści ze współpracy

budowanie wizerunku

Kształtowanie wizerunku firmy jako wiarygodnego dostawcy na rynku profesjonalnych usług i produktów b2b:

  • branding: reklamy, pakiety sponsorskie i partnerskie, stoiska promocyjne, akcje i programy marketingowe dla klientów, kampanie internetowe, abonamenty sprzedaży
  • udział w klubie NF: wystąpienia podczas konferencji i spotkań dla menedżerów, obecność w Internecie poprzez portal firmy: wiedza, produkty, sieć kontaktów
  • rekomendacje jakości od klientów, dostawców, edukacja klientów i pracowników

product placement

pokazywanie rozwiązań i marki fi rmy w odpowiednim czasie i miejscu
dla ściśle określonej grupy menedżerów i specjalistów:

  • wprowadzanie na rynek nowych usług i produktów
  • prezentacje wiedzy, rozwiązań i produktów poprzez różne formy obecności w Internecie, multimediach, wydawnictwach, seminariach i konferencjach
  • budowanie potrzeb klientów poprzez edukację rynku w zakresie innowacyjnych rozwiązań

wsparcie sprzedaży

aktywne działania mające na celu konkretny efekt związany z celami sprzedaży:

  • pozyskanie nowych zamówień dzięki dedykowanym akcjom marketingowymi obecności w branżowym marketplace
  • generowanie zapytań ofertowych od potencjalnych Klientów, budowanie bazy klientów zainteresowanych ofertą
  • rekrutacja uczestników eventów, prezentacji, szkoleń czy konferencji