Grupa docelowa

Grupa docelowa portalu to głównie praktycy biznesu korzystający z kompleksowych informacji o rynkach i metodach zarządzania:

  • dyrektor, zarząd, przedsiębiorcy
  • kadry, HR, pracownicy liniowi
  • sprzedaż, handlowcy
  • marketing, brand menedżer
  • public relations
  • finanse, konsultanci, księgowi
  • technologie, informatycy
  • sekretariat, office manager

Portal skupia profesjonalistów z każdej wielkości firm i branży. Szczególnie istotną grupę stanowią decydenci zakupów z dużych i średnich firm (57%) oraz kadra zarządzająca firm małych i mikro (25%).

Ponad 1 400.000 aktywnych menedżerów i przedsiębiorców - użytkownicy pochodzą głównie z dużych ośrodków miejskich, 32% użytkowników - to decydenci z dużych korporacji.

Jakość grupy docelowej

Affinity index

 

Źródło: Megapanel PBI/Gemius - listopad 2013