O portalu

Portal wiedzy dla biznesu Nowoczesna Firma (www.nf.pl) to jedyny w Polsce serwis którego wiodącą tematyką są zagadnienia związane z zarządzeniem i prowadzeniem biznesu. Dostarcza kadrze kierowniczej i przedsiębiorcom kompleksowe informacje przydatne w prowadzeniu firmy w formie nowoczesnego know - how oraz długookresowych inspiracji.

'Miękka' tematyka biznesowa ma charakter gotowych do zastosowania praktycznych metod i narzędzi. Portal składa się z kilkunastu serwisów tematycznych, adresowanych do menedżerów poszczególnych działów w firmie do decydentów zakupu narzędzi wspomagających zarządzanie oraz przedsiębiorców z sektora małych i średnich firm.