Zawartość portalu

Portal wiedzy dla biznesu nf.pl jest liderem w środowisku kadry kierowniczej w zakresie informacji dotyczących nowoczesnych metod zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju pracowników.

Kontakt z grupą ponad 1.400.000 lojalnych użytkowników miesięcznie stwarza rolę efektywnej platformy sprzedaży i promocji usług związanych z zarządzaniem.

Wiedza

Menedżer podejmuje setki decyzji dziennie.
Wiele z nich jest obciążonych ryzykiem a od wielu za leży stopień powodzenia projektu. Do optymalnych decyzji potrzebne są kluczowe informacje.

 • tysiące artykułów porad wideo, blogów
 • opisy narzędzi i metod zarządzania
 • wiedza praktyków i trenerów biznesu
 • moduł komunikacji z autorami – ekspertami
 • sekcje tematyczne wg. działów firmy


Marketplace

Zawartość portalu tworzy ponad 3.000 firm, które dzięki edukowaniu klientów budują pozycję eksperta na rynku oraz sprzedają swoje produkty. Jest to miejsce spotkań dostawców rozwiązań b2b ze swoimi klientami.

 • wyszukiwarki branżowe
 • wyszukiwarki produktów
 • wyszukiwarki firm
 • zestawienia rynkowe
 • moduły komunikacji i zakupu
 • przykładowe wyceny usług


Multimedia

Biblioteka filmów wideo skierowanych do pracow ników kadry zarządzającej, dyrektorów i menedżerów. Zawiera zarówno porady merytoryczne jak i prezentacje usług, produktów oraz ciekawych rozwiązań stworzonych przez ekspertów.

 • inspiracja do zakupu   
 • najefektywniejszy mix dotarcia 3 min/audio/wideo/tekst/24h
 •  zaspokojenie kontaktu osobistego z doradcą


Klub menedżera

Społeczność menedżerów i specjalistów, których łą czy za miłowanie do dobrych praktyk zarządzania. Dzięki wzajemnej komunikacji za pośrednictwem blogów i grup dyskusyjnych użytkownicy wspólnie rozwiązują praktyczne problemy i wypracowują metody usprawniania swojejpracy.

 • baza 70 000 ekspertów
 • blogi eksperckie
 • grupy dyskusyjne
 • praca dla menedżerów