System mailingowy

Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. i jej partnerami

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu zaawansowanego systemu informatycznego oraz zintegrowanie go z systemami informatycznymi współpracujących partnerów biznesowych. W wyniku wdrożenia znaczna część procesów biznesowych realizowanych obecnie w sposób tradycyjny przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany.

W ramach realizowanego projektu Wnioskodawca chce wdrożyć zaawansowany technologicznie system informatyczny typu B2B, który jest częścią naturalnej drogi rozwoju jego firmy. System wdrażany przez Wnioskodawcę ma na celu zautomatyzować i zintegrować szereg procesów biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwem Wnioskodawcy a jego partnerami.

Zakres projektu obejmuje budowę systemu złożonego z oprogramowania do automatyzacji procesu zakupu baz subskrypcyjnych od zewnętrznych serwisów (często zasięgowych), obsługi zamawiania kampanii mailingowych, rezerwacji rekordów, wyceny, realizacji i konfiguracji akcji mailingowej, a także targetowania odbiorców kampanii i infrastruktury niezbędnej do realizacji tej współpracy w formie zautomatyzowanej oraz udostępnianie i przekazywanie bazy subskrybentów i raportowanie o mailingu. W ramach realizacji projektu nastąpi integracja systemów informatycznych Wnioskodawcy i Partnerów (reklamodawców realizujących akcje marketingowe zlecających Wnioskodawcy przeprowadzenie kampanii mailowej, a także przedsiębiorstw będących platformami subskrypcyjnymi). Stworzone zostaną bezpośrednie połączenia umożliwiające automatyczną wymianę danych pomiędzy systemami tych przedsiębiorstw.

Przedsiębiorstwa (reklamodawcy) realizując akcje marketingowe dla swoich klientów, współpracują w tym zakresie z Nowoczesną Firmą, która na ich zlecenie przeprowadza kampanie mailingowe, wykorzystując do tego celu własne bazy, jak i bazy swoich partnerów – tzw. platform subskrypcyjnych od których zakupuje katalogi subskrybentów (rekordy).

Partnerzy – reklamodawcy – często zgłaszają zainteresowanie większą ilością wysyłek maili, aniżeli ma to miejsce w chwili obecnej. Wnioskodawca dysponujący obecnie liczbą 200 tys. własnych subskrybentów oraz bazą otrzymaną od współpracujących platform subskrypcyjnych, nie ma jednak możliwości zrealizowania większej liczby akcji mailingowych skierowanej do szerszego grona subskrybentów, ze względu na brak rozwiązań technologicznych automatyzujących współpracę w tym zakresie z przedsiębiorstwami zamawiającymi oraz platformami subskrypcyjnymi.

Digitalizacja procesów występujących między wymienionymi przedsiębiorstwami pozwoli w rezultacie na pełną automatyzację procesu prowadzenia kampanii mailingowych realizowanych przez Nowoczesną Firmę na zlecenie Partnerów, dzięki stworzeniu swoistego rodzaju platformy współpracy wspierającej model wirtualnej organizacji integrującej NF oraz platformy subskrypcyjne. Wdrożenie takiej platformy, zapewni współpracującym z NF przedsiębiorstwom możliwość w pełni zautomatyzowanego, i kompletnego wspartego przez funkcjonalności raportujące zarządzania kampaniami promocyjnymi a Nowoczesnej Firmie narzędzie raportujące efektywność i skuteczność realizacji kampanii mailingowych.

Realizacja projektu zmierzającego do wyżej zaprezentowanych efektów, będzie przebiegać w następujących etapach:

Etap I: Projektowanie rozwiązania informatycznego (czas realizacji: 2 miesiące)

W ramach pierwszego etapu zostaną zlecone usługi eksperckie ukierunkowane na opracowanie rozwiązania informatycznego, w ramach których zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Zaprojektowanie panelu zamawiania i realizacji kampanii
 • Zaprojektowanie panelu witryny zarządzania kampaniami,
 • Opracowanie projektu graficznego platformy pełniącej funkcję systemu B2B dla współpracujących przedsiębiorstw wymienionych we wniosku.

Etap II: Programowanie backendowych funkcjonalności systemu B2B. W wyniku tego etapu zaplanowanego na okres 5 miesięcy przygotowane zostaną 4 moduły systemu B2B.

W ramach etapu drugiego zostaną zrealizowane usługi programowania w zakresie backendowych modułów systemu B2B:

 • moduł wyceny kampanii i bookingu grupy docelowej spełniający bardzo istotną funkcję w systemie,
 • moduł zliczania i pobierania statystyk kampanii
 • moduł realizacji wysyłek w ramach wspólnych kampanii mailingowych
 • moduł do retargetingu kampanii

Etap III: Programowanie frontendowych funkcjonalności systemu B2B. W wyniku tego etapu zaplanowanego na okres 6 miesięcy przygotowanych zostanie 6 modułów systemu B2B.

W ramach trzeciego etapu kontynuowane będą usługi programowania w zakresie funkcjonalności systemu B2B, z tymże przedmiotem prac w odróżnieniu od tych realizowanych w ramach poprzedniego etapu, będą moduły tzw. frontendowe systemu B2B:

 • moduł zamówień kampanii
 • moduł „dashboard” kampanii
 • moduł do targetowania kampanii
 • moduł widgetu subskrypcyjnego
 • moduł marketplace platform subskrypcyjnych
 • moduł marketplace reklamodawców.

Etap IV: Wdrożenie systemu i optymalizacja jego działania. W wyniku tego etapu zaplanowanego na okres 5 miesięcy przeprowadzone zostanie pierwsze wdrożenie systemu – zintegrowanie poszczególnych jego modułów i działania optymalizującego jego funkcjonowanie.

Etap ten zakłada przeprowadzenie wszystkich czynności potrzebnych do rozpoczęcia wdrożenia rozwiązania i wdrożenie całego rozwiązania informatycznego do całości działalności związanej ze współpracą z partnerami wymienionymi we wniosku.

Etap V: Finalne wdrożenie platformy w rzeczywistym środowisku biznesowym grupy współpracujących przedsiębiorstw. Przewiduje się że na przeprowadzenie końcowego wdrożenia systemu obejmującego testy oraz wdrożenie platformy sensu stricte, konieczny jest okres 6 miesięcy.

Całkowity koszt realizacji projektu: 2.923.520,00 PLN
Okres realizacji projektu: 01.05.2013 – 30.04.2015
Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kontakt merytoryczny:
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Wdrożenie systemu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie mailingu pomiędzy przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma S.A. i jej partnerami”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka