Platforma B2B

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wysoce innowacyjnego rozwiązania informatycznego w postaci utworzenia nowoczesnej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży usług profesjonalnych na portalu nf.pl w wyniku czego znaczna część procesów biznesowych zachodząca pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany. Rozwój technologii informatycznych zdecydowanie wpływa na sposób komunikacji, poszukiwania informacji i podejmowania decyzji biznesowych przez klientów B2B a to wyznacza kierunki zmian zarówno modelu biznesowego portalu nf.pl jak konkretnych funkcjonalności portalu.

Wnioskodawca pragnie, aby wynikiem niniejszego projektu, było stworzenie platformy B2B automatyzującej proces przekazywania kluczowych danych nt. konfiguracji zlecenia, precyzowania parametrów oraz rozliczania . Obecnie Wnioskodawca stara się osiągnąć taki stan rzeczy własnym nakładem przy użyciu tradycyjnych form komunikacji i organizacji pracy (m.in. samodzielna, niezautomatyzowana przez co niezwykle czasochłonna i kosztowna analiza treści stron z dostępnymi przetargami). Jednakże bez odpowiedniego specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego i integrującego nowoczesne technologie zespolonego w jednej platformie B2B automatyzującej właściwe procesy biznesowe takie działanie jest utrudnione i nieefektywne. Realizacja projektu sprawi, że szereg czynności kluczowych dla tych procesów realizowana będzie automatycznie i w sposób niezawodny, dzięki czemu możliwa będzie obsługa większej ilości zleceń i w odniesieniu do większej liczby branż niż obecnie, przy zmniejszonym nakładzie zasobów a jakość obsługi osiągnie zupełnie niedostępny na ten moment poziom. Oferta Wnioskodawcy będzie adekwatna do potrzeb nawet najbardziej wymagających partnerów.

Etap I: W ramach pierwszego etapu zostaną zrealizowane chronologicznie następujące zadania:
1. Opracowanie makiety funkcjonalnej modułu nr 1: "Panel do e-usług"
2. Opracowanie makiety funkcjonalnej modułu nr 2: "Serwis wiedzowy i ekspercki"
3. Szata graficzna platformy - główna linia kreatywna na podstawie kilku podstron, produkcja do 20 podstron modułu 1 i 2
4. Oprogramowanie modułu nr 1: "Panel do e-usług" cz. 1
5. Oprogramowanie modułu nr 2: "Serwis wiedzowy i ekspercki" cz. 1
6. Promocja rozwiązania B2B: wykonanie strony produktowej platformy B2B i 2 produktów abonamentowych (e-usług) wraz z internetowym filmem informującym o produkcie
7. Promocja rozwiązania B2B: zakup usługi pozycjonowania strony produktowej w wyszukiwarkach w ramach słów kluczowych związanych ze 115 branżami B2B

Etap II: W ramach drugiego etapu zostaną zrealizowane chronologicznie następujące zadania:
1. Opracowanie makiety funkcjonalnej modułu nr 3: "Odwrócony marketplace - system szybkich przetargów branżowych"
2. Opracowanie makiety funkcjonalnej modułu nr 4: "Silnik indeksujący przetargi"
3. Szata graficzna - produkcja 40 podstron modułu 3 i 4
4. Oprogramowanie modułu nr 1: "Panel do e-usług" cz. 2
5. Opracowanie filtrów do formularza branżowego dla 115 branż B2B przez analityków biznesowych
6. Oprogramowanie modułu nr 2: "Serwis wiedzowy i ekspercki" cz. 2
7. Promocja rozwiązania B2B: zakup usługi pozycjonowania strony produktowej w wyszukiwarkach w ramach słów kluczowych związanych ze 115 branżami B2B

Etap III: W ramach trzeciego etapu zostaną zrealizowane chronologicznie następujące zadania:
1. Oprogramowanie modułu nr 3: "Odwrócony marketplace - system szybkich przetargów branżowych" cz. 1
2. Oprogramowanie modułu nr 4: "Silnik indeksujący przetargi" cz. 1
3. Opracowanie filtrów do formularza branżowego dla 115 branż B2B przez analityków biznesowych
4. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii linków sponsorowanych w modelu CPC
5. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii wizerunkowej typu display - zasięg na użytkownikach internetu (model CPC)
6. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampani wizerunkowej typu display - pakiety użytkowników biznesowych internetu (model CPC)
7. Promocja rozwiązania B2B: zakup usługi pozycjonowania strony produktowej w wyszukiwarkach w ramach słów kluczowych związanych ze 115 branżami B2B
8. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii mailingowej - użytkownicy biznesowi (model CPM)

Etap IV: W ramach trzeciego etapu zostaną zrealizowane chronologicznie następujące zadania:
1. Oprogramowanie modułu nr 3: "Odwrócony marketplace - system szybkich przetargów branżowych" cz. 2
2. Oprogramowanie modułu nr 4: "Silnik indeksujący przetargi" cz. 2
3. Opracowanie masy krytycznej bazy 10.000 stron przetargowych oraz otagowanie formatek do automatycznej indeksacji
4. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii linków sponsorowanych w modelu CPC
5. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii wizerunkowej typu display - zasięg na użytkownikach internetu (model CPC)
6. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii wizerunkowej typu display - pakiety użytkowników biznesowych internetu (model CPC)
7. Promocja rozwiązania B2B: zakup usługi pozycjonowania strony produktowej w wyszukiwarkach w ramach słów kluczowych związanych ze 115 branżami B2B
8. Promocja rozwiązania B2B: zakup kampanii mailingowej - użytkownicy biznesowi (model CPM)

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 263 467,00PLN
Okres realizacji projektu: 01.11.2013 – 31.08.2015
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B", Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.
Kontakt merytoryczny:
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

 

"Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki" – "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
"Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczna wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami."
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: