Knowledge Management 2.0 for SMEs

"Knowledge Management 2.0 for SMEs" to projekt realizowany w ramach transferu innowacji w programie Loenardo da Vinci, polegający na przenoszeniu i zastosowaniu na nowym gruncie innowacyjnych rozwiązań.

Celem projektu jest zapewnienie skutecznych ram zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw. Aby osiągnąć ten cel przeprowadzone zostanie badanie dostępnych na rynku narzędzi zarządzania wiedzą i zidentyfikowane zostaną dobre praktyki w tym obszarze w każdym z krajów partnerskich. Następnie opracowana zostanie metodyka wdrażania systemu zarządzania wiedzą w MŚP oparta o multimedia i narzędzia Web 2.0. Projekt dostarczy również infrastrukturę, która pozwoli pracownikom tworzyć, rozpowszechniać i udostępniać wiedzę.  

Konsorcjum projektu zlozone jest z 5 organizacji: Nowoczesna Firma, Fundacja Obserwatorium Zarządzania (lider projektu, Polska), Instituto Tecnológico de Aragón (Hiszpania), MFG Baden-Württemberg mbH, Public Innovation Agency for ICT and Media (Niemcy) i Fakultet organizacije informatike (Chorwacja).

Grupą docelową projektu są małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich pracownicy. Ponadto, w projekt zaangażowani zostaną również managerowie HR, konsultanci, trenerzy oraz instytucje szkoleniowe. 

Zapraszamy na stronę internetowa projektu.

Koordynator Projektu ze strony Nowoczesnej Firmy S.A.
Karolina Sikorska
karolina.sikorska@nf.pl
tel. +48 22 379 47 81