New Media Production Methodology

Projekt "Metodyka Nowych Mediow - rozwój kompetencji w zakresie multimediów" realizowany jest w ramach Transferu Innowacji w programie Leonardo da Vinci. Nowoczesna Firma S.A. jest liderem projektu, partnerami natomiast są 3 organizacje: Inveslan (Hiszpania), Bürgerhaus Bennohaus, Arbeitskreis Ostviertel e.V. (Niemcy) oraz Fundacja Obserwatorium Zarządzania (Polska).

Projekt ma na celu popularyzację metod tworzenia multimediów przez specjalistów niezwiązanych z dużymi organizacjami. Obecnie kompetencje w zakresie tworzenia treści multimedialnych stanowią istotną wartość dodaną w zawodach takich jak: trener, doradca wizerunkowy czy specjalista PR. Są to również zawody, w których popularną formą działalności jest praca na zasadach niezależnych ekspertów (freelance). To sprawia, że ta właśnie grupa docelowa może mieć mniejsze szanse na dostęp do technologii multimedialnych w swojej pracy - budżet niezależnego eksperta nie może się równać z budżetem dużej firmy, która go zatrudnia.

Projekt New Media Production Methodology pokazuje w jaki sposób wykorzystać można dostępne na rynku zasoby multimedialne. Skupia się na nauczeniu podstaw metodycznych tworzenia multimediów, gdyż to jest pięta achillesowa wielu amatorów. Pokazuje również jak można wykorzystać dostępny na rynku sprzęt i technologię.

Grupa docelowa projektu to: zewnętrzni trenerzy, specjaliści od wizerunku, specjaliści PR, edukatorzy i freelance’rzy.

Więcej na stronie internetowej projektu.

Koordynator Projektu
Karolina Sikorska
karolina.sikorska@nf.pl
tel. +48 22 379 47 81