Content Marketing Expert

Content marketing to, według Content Marketing Institute,  techniki marketingowe w zakresie tworzenia oraz dystrybucji istotnych i wartościowych treści, stosowane aby przyciągnąć, zdobyć i zaangażować jasno określoną grupę docelową, mając na celu doprowadzenie klienta do przynoszącego zyski działania. Jego zaletą jest to, że może być skuteczny nawet dla małych przedsiębiorstw, które nie mają dużych budżetów.

Celem projektu jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat nowoczesnego marketingu poprzez wdrażanie i testowanie innowacyjnej metodologii Content Marketing w Polsce, Austrii, we Włoszech i na Malcie. Działania te zwiększą konkurencyjność pracowników MŚP poprzez wprowadzenie nowoczesnych narzędzi marketingowych w praktyce. Pracownicy dzięki tym umiejętnościom - sprawdzonym w praktyce - znacznie zwiększą swoje szanse na pracę w marketingu. Oprócz stworzenia Podręcznika Marketingu Treści (CMH) oraz uświadamiania roli content marketingu we współczesnym świecie, celem projektu jest także rozpowszechnianie jego rezultatów wśród grupy docelowej.

W grupie docelowej projektu znajdują się:

  • ·         specjaliści w dziedzinie marketingu
  • ·         pracownicy i właściciele MSP
  • ·         NGO-sy
  • ·         freelancerzy
  • ·         firmy konsultingowe

 

Content marketing jest nierozerwalnie związany z Internetem i nowymi mediami, i wymaga szczegółowej wiedzy na temat zasad jego stosowania. Upowszechnianie dobrych praktyk w dziedzinie marketingu treści pomoże pracownikom MŚP zdobyć nowe umiejętności, które mogą skutecznie wykorzystać w swojej pracy. Co więcej: połączenie wiedzy i reklamy znacząco wpływa  na relację B2C, zwłaszcza w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie bezpośredni kontakt z zainteresowanymi stronami, wizerunek firmy i relacje są ważniejsze niż duże natężenie reklamy.

Produkty projektu będą szeroko dostępne dla osób bezpośrednio zaangażowanych w tę dziedzinę (specjaliści w dziedzinie marketingu oraz freelancerzy, które chcą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe), a także dla małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki nowej wiedzy swoich pracowników będą w stanie konkurować w dziedzinie marketingu z dużymi firmami. Produkty zostały zaprojektowane w nowoczesny i przystępny sposób, tak aby po zakończeniu projektu rozszerzyły swój zasięg. Ponadto zaplanowaliśmy szereg działań praktycznych (warsztaty na temat tworzenia treści i projektowanie kampanii marketingowych), tak więc praktyczne rezultaty będą widoczne na rynku.

Skład grupy partnerów:

1.         P0 - Nowoczesna Firma S.A. (NF, Polska): zarządzanie projektem (lider WP1) oraz promocja i informacja o projekcie (lider WP5); koordynowanie prac konsorcjum; monitorowanie działań w projekcie, aktywne uczestnictwo w przeniesieniu CMH do obszaru e-learningu. Lider ma również bogate doświadczenie, zasoby i narzędzia ICT (nf.pl portal) umożliwiające promowanie i informowanie o projekcie i CHM.

2.         P1 – Fundacja Obserwatorium Zarządzania (MOF, Polska): testowanie CMH – faza pilotażowa (lider WP3) - odpowiedzialność za fazę pilotażową, uczestnictwo w transferze CMH, organizacja webinarów oraz współpraca z liderami każdej z WP

3.    P2 – Umbria Innovazione (UI, Włochy): Transfer CMH (lider WP2) – partner z dużym doświadczeniem w tej dziedzinie, źródło transferu innowacji i  ponoszenie odpowiedzialności  za proces przekazywania poprzedniej  innowacji do CMH, współpraca z liderami każdej z WP

4.         P3 – Paragon Europe (PRN, Malta): weźmie udział w fazie pilotażowej - odpowiedzialność za prowadzenie szkoleń na Malcie oraz współpraca z liderami każdej WP.

5     P4 – ABIF – WISSENSCHAFTLICHE VEREINIGUNG FUR ANALYSE BERATUNG UND INTERDISZIPLINARE FORSCHUNG (Austria): monitoring i ewaluacja projektu (lider WP4)  - koordynowanie procesu monitorowania i oceny oraz współpraca z liderami każdej WP