Mistrz Rapid e-Learningu

Projekt Rapid e-Learning Master rozpoczął się 1 września 2014 roku i będzie trwał przez 3 lata.

Partnerami są:

 • Fundacja Obserwatorium Zarządzania
 • Trebag Ltd.
 • HIC Slovakia

 

Cel projektu:

 • opracowanie Metodyki i Przewodnika dla skutecznej realizacji Rapid e-Learningu w MŚP i dużych firmach
 • rozpowszechnienie świadomości o Rapid e-Learningu wśród grupy docelowej
 • wywarcie pozytywnego wpływu na przedsiębiorstwa, poprzez zaoferowanie im nowej metody szkolenia pracowników

Planowane rezultaty/produkty projektu:

 • Analiza dot. Rapid e-Learningu (desk research i wyniki ankiety w każdym kraju)
 • Metodyka Rapid e-Learning, wersja 1
 • Przewodnik Rapid e-Learning, wersja 1
 • Program szkolenia i materiały szkoleniowe
 • Kurs Rapid e-Learning
 • Wytyczne dot. stosowania Rapid e-Learningu (na pdst. przeprowadzonych szkoleń i opinii ich uczestników)
 • Case study na podstawie wdrożeń Rapid e-Learningu w przedsiębiorstwach
 • Metodyka Rapid e-Learning, wersja 2
 • Przewodnik Rapid e-Learning, wersja 2

Kontakt: karolina.sikorska@nf.pl

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz wziąć udział w fazie pilotażowej projektu!