InnoMe

Projekt InnoMe - Training on Corporate Innovation Management System for Competitiveness rozpoczął się 1 października 2015 roku i będzie trwał 2 lata.

Partnerami projektu są:

  • TREBAG Property and Project Manager Ltd (Węgry)
  • ASTRA (Słowacja)
  • Nowoczesna Firma (Polska)
  • EAPTP (Rumunia)
  • BBTE (Rumunia)
  • MSC Suzuki (Węgry)

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie materiałów edukacyjnych w oparciu o IMS (Innovation Management System) skierowanych do menedżerów wyższego i średniego szczebla, aby umożliwić im uruchomienie i usprawnić działanie systemu zarządzania innowacjami.

Projekt zakłada:

  • Stworzenie profile kompetencyjnego osób odpowiedzialnych w firmach za zarządzanie innowacjami
  • Stworzenie bazy pytań, które pomogą firmom w określeniu stanu zarządzania innowacjami w firmie i potrzeb z tym związanych
  • Opracowanie przewodnika, który poprowadzi firmy przez proces wdrożenia systemy zarządzania innowacjami
  • Utworzenie platformy, która będzie wspierać innowacje i tworzenie nowych pomysłów.