Raporty Nowoczesnej Firmy

Raporty dostarczają wartościowych informacji w specjalistycznych obszarach tematycznych. Skierowane są do menedżerów zarządzających dużych i średnich firm.  
Przedstawiamy w nich aktualne trendy, ciekawe case studies, wywiady z ekspertami oraz informacje o dostępnych rozwiązaniach wspierających biznes.  
Raporty są tworzone i dystrybuowane w formie online. W ramach raportu użytkownicy otrzymują kompleksową wiedzę na temat aktualnej sytuacji
w danej branży, jej kondycji i perspektyw rozwoju.

W przypadku pytań prosimy o kontakt blazej.pianowski@nf.pl

Raport Skuteczne Strategie Sprzedażowe 2015

Raport Nowoczesny Dyrektor Finansowy

Raport Nowoczesne Metody Zarządzania HR