Akcjonariat

Kapitały akcyjny Nowoczesnej Firmy S.A. dzieli się na 12 767 308 akcji na okaziciela serii A i B (stan na 17 styczania 2012 rok):

 

L.p. Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Udział w głosach Akcje serii
1 AmoFund Limited 3 900 000 30,6% 30,6% A
2 Interlon Limited 3 500 000 27,4% 27,4% A
3 Pozostali akcjonariusze
(zarząd i kluczowi managerowie)
2 700 000 21,1% 21,1% A
4 Dorota Mrówka 1 000 000 7,8% 7,8% A
5 Akcjonariusze pozyskani
w ramach oferty prywatnej
1 667 308 13,1% 13,1% B
  Łącznie 12 767 308 100,0% 100,0%