Komunikat EBI 2012/2011

L.p. Data Nr raportu Tytuł Treść
19 27-12-2011 16:43:15 20/2011 Istotna informacja  
18 23-12-2011 13:59:15 19/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela seri A i B  
17 20-12-2011 20:48:05 18/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii B oraz pierwszego dnia notowania akcji serii A i B na rynku NewConnect  
16 08-12-2011 17:00:49 17/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta  
15 01-12-2011 16:32:46 16/2011 Kontrakt na obsługę promocyjną Projektu - kwota brutto 322 500 zł  
14 15-11-2011 18:55:07 15/2011 Informacja o incydentalnym naruszeniu terminu publikacji raportu okresowego za III Q 2011 r.  
13 18-10-2011 17:40:34 13/2011 Nowoczesna Firma 15-stą najszybciej rozwijającą się spółką technologiczną w Polsce wg. rankingu Technology Fast 50 CE  
12 14-10-2011 15:46:50 12/2011 Kolejny wygrany przetarg dla Ministerstwa Gospodarki  
11 26-09-2011 11:40:40 11/2011 Wygrany przetarg dla Ministerstwa Gospodarki  
10 23-09-2011 13:52:4 10/2011 752 080 zł z pierwszej transzy dotacji unijne  
9 22-09-2011 14:06:51 9/2011 Nowoczesna Firma S.A. laureatem rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE 2011  
8 22-09-2011 11:04:11 8/2011 Uchwała Zarządu Giełdy Papierów w Warszawie S.A. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu NewConnect  
7 2011-09-16 18:31:25 7/2011 Złożenie wniosku o wyznaczenie dnia notowania praw do akcji serii B Nowoczesnej Firmy S.A.  
6 2011-09-16 18:30:09 6/2011 Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2011  
5   5/2011 PKT Dobra praktyka OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI  
4 2011-09-16 18:26:50 4/2011 Oświadczenie Nowoczesna Firma S.A. w przedmiocie stosowania zasad ładu korporacyjnego ("Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect")  
3 2011-09-14 19:41:03 3/2011 Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, serii B oraz praw do akcji serii B  
2 2011-09-06 17:11:14 2/2011 Wniosek o wprowadzenie akcji i praw do akcji Emitenta do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu  
1 2011-09-06 16:40:05 1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI