Kalendarz Inwestora

Terminy publikacji raportów kwartalnych

  • 2012.11.14  - Publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2012 r.
  • 2012.08.14  - Publikacja raportu kwartalnego za II kwartał 2012 r.
  • 2012.05.15  - Publikacja raportu kwartalnego za I kwartał 2012 r.
  • 2012.02.11  -  Publikacja raportu kwartalnego za IV kwartał 2011

Termin publikacji raportu rocznego za 2011r.

  • 2012.03.16