Rada nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:
Dorota Mrówka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Remigiusz Czerniej - Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Gawrych- Członek Rady Nadzorczej
Marcin Pytel - Członek Rady Nadzorczej
Jan Wykrytowicz - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie.