Zarząd Spółki

Skład Zarządu Spółki:

Ireneusz Tomczak – Prezes Zarządu
 

Zarząd wykonuje swoje czynności w siedzibie Emitenta przy ul. Puławskiej 457 w Warszawie.