Uruchomienie systemu B2B kluczem do rozwoju współpracy pomiędzy NF S.A., a największymi domami mediowymi

Przedmiotowy projekt polega na wdrożeniu wysoce innowacyjnego rozwiązania informatycznego, a następnie jego zintegrowanie z  systemami informatycznymi współpracujących partnerów biznesowych. W wyniku wdrożenia znaczna część procesów biznesowych realizowanych obecnie w sposób tradycyjny przeprowadzana będzie w sposób zautomatyzowany.

System informatyczny, będący przedmiotem projektu obejmie relacje biznesowe Nowoczesnej Firmy z podmiotami typu Domy Mediowe uczestniczące w ramach powiązania B2B.

Wszystkie przedsiębiorstwa to duże domy mediowe, działające na arenie międzynarodowej, od wielu lat współpracujące z Nowoczesną Firmą w zakresie wynajmu/sprzedaży powierzchni reklamowej portalu nf.pl będącego własnością Nowoczesnej Firmy, dla swoich klientów w różnych modelach biznesowych.

Nowoczesna Firma w ramach projektu zamierza wdrożyć system informatyczny przyjmujący postać platformy B2B integrującej własne systemy informatyczne oraz systemy informatyczne przedsiębiorstw współpracujących w zakresie realizowanych wspólnie przez Nowoczesną Firmę i jej partnerów, kampanii reklamowych wykorzystujących jako przestrzeni - portalu Nowoczesnej Firmy - nf.pl.

Projekt będzie polegać na opracowaniu a następnie wdrożeniu rozwiązań usprawniających (poprzez zautomatyzowanie) procesów dotyczących przygotowywania statystyk, sporządzania i przekazywania raportów, bieżącego monitoringu efektywności kampanii, zdalnego zarządzania kampanią (konfigurowania elementów-narzędzi kampanii, obiegu dokumentów. W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie efektywność współpracy między przedsiębiorstwami co z kolei przełoży się na wzmocnienie relacji i zwiększenie intensywności współpracy.

Realizacja projektu zmierzającego do wyżej zaprezentowanych efektów, będzie przebiegać w następujących etapach:

  1. Projektowanie rozwiązania informatycznego

W ramach pierwszego etapu zostaną zlecone usługi eksperckie ukierunkowane na opracowanie rozwiązania informatycznego.

 

  1. Programowanie funkcjonalności systemu B2B – Lead Generatora

W ramach kolejnych dwóch etapów zostaną opracowane algorytmy funkcjonalności tego innowacyjnego systemu, którego zadaniem jest zautomatyzowanie procesów występujących między przedsiębiorstwem Nowoczesna Firma a jego partnerami.

Prowadzone prace będą miały na celu stworzenie systemu B2B dopasowanego do potrzeb i oczekiwań Nowoczesnej Firmy, zgodnie z jego zindywidualizowanymi oczekiwaniami. Następnie określone zostaną parametry funkcjonalne nowego systemu. Dokonane zostaną  analizy ukierunkowane na wskazanie maksymalnego potencjału funkcjonalno – użytkowego nowego oprogramowania zgodnie z założeniami przedstawionymi we wniosku. Prace dotyczyć będą zaprogramowania funkcjonalności odpowiadających najważniejszym potrzebom firm partnerskich, w wyniku wcześniej przeprowadzonych analiz zdolności implementacyjnych. Wszystkie prace dotyczyć będą poszczególnych modułów, decydujących o integralnej zgodności oprogramowania, i pod takim kątem będą one przygotowywane.

 

  1. Programowanie funkcjonalności systemu B2B (wspólne administrowanie kampanią – panel współpracy, generowanie statystyk, integracja systemu z obecnym systemem CRM)

W ramach etapu trzeciego kontynuowane będą usługi programowania w zakresie funkcjonalności systemu B2B. W ramach etapu stworzone zostaną funkcjonalności systemu B2B odpowiadające za wspólne administrowanie kampanią (panel współpracy), generowanie statystyk i raportów oraz zintegrowanie platformy i systemów partnerów z obecnym systemem CRM.

  1. Optymalizacja działania systemu, testowanie i finalne wdrożenie

Czwarty etap zostanie przeprowadzony przez wyspecjalizowane podmioty zewnętrzne. Na tym etapie opracowane zostaną schematy testowania niezbędne do optymalizacji systemu i prawidłowej walidacji oprogramowania.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 1.436.590,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2012 – 30.04.2014

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Kontakt merytoryczny:
Sławomir Kurowski
tel. 22 314 14 89
slawomir.kurowski@nowoczesnafirma.pl

„Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki” – „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
„Uruchomienie systemu B2B kluczem do rozwoju współpracy pomiędzy NF S.A., a największymi domami mediowymi”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka